Ing. arch. Michaela Mašková

HANÁK CENTRUM BRNO – Křenová 72
maskova@hanak-centrum.cz, +420 734 312 261

Vystudovala fakultu architektury VUT v Brně a studovala taktéž na TU Graz. Kromě návrhů interiérů se věnuje řešení celkové architektury a její vazby na interiéry.

Motto:

„Když chceš poznat člověka, podívej se na jeho práci.“